•  
  • hizli arama baslik
  • Kategori :
    Semt :
    Fiyat Aral :
    M² Aral :
    Durumu :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

misafirlerimiz 1
misafirlerimiz 2 8 misafirlerimiz 4
misafirlerimiz
27
misafirlerimiz 6
2158826
misafirlerimiz 8
1
misafirlerimiz 9
IP: 3.232.133.141
misafirlerimiz 11
Kuzey Marmara
Kuzey Marmara Otoban Yolu Projesi Arnavutköy

KUZEY MARMARA OTOYOLU

 

Projenin, Odayeri – Pa?aköy kesiminde; 19 adet kav?ak ve ba?lant? yollar?na sahip yakla??k 115 km’lik Kuzey Marmara Otoyol’u bulunmaktad?r.

 

Bu otoyol projesi; Odayeri - Pa?aköy hatt?n?n, halen kullan?lmakta olan 1. Bo?az Köprüsü ile 2. Bo?az Köprüsü’nün trafik yükünü rahatlatmak ve ?stanbul’un ula??m sorununu giderebilmek için Yap, ??let, Devret modeli ile 20.04.2012 günü ihale edilen ve içerisinde 2015 y?l?nda bitmesi planlanan 3. Bo?az Köprüsü’nü de kapsayan bir otoyol projesidir.

 

 

BU BÜYÜK PROJE SAYES?NDE

 

» Odayeri - ?kitelli ve Pa?aköy - Çaml?k ba?lant? yollar?, hem otoyolun ?stanbul’un ?ehir içi ile ba?lant?lar?n? sa?layacak hem de TEM Otoyolu’ndaki yo?un trafi?i rahatlatacak.

 

» Araçlar hem kesintisiz bir ?ekilde transit geçi? yapabilecek hem de ?stanbul’un ?ehir içindeki ve mevcut bo?az köprülerindeki trafi?i azalm?? olacak. Böylece, önemli ölçüde yak?t tasarrufu da sa?lanacak.

 

» Yük ta??yan araçlar?n ula??m k?s?tlamas?n?n ortadan kalkmas?yla, ithalat ve ihracat?m?zdaki zaman maliyeti dü?ecek.

 

» 3. Bo?az Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, 2023 y?l?nda dünyan?n en büyük 10 ekonomisinden biri olmay? hedefleyen Türkiye’yi bu hedefine daha da yakla?t?racak ve ça?da? Türkiye’nin simgelerinden biri olacak.

 

» 3. Bo?az Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun i?letmesi, 10 y?l 2 ay 20 günlük süre ile IC ?çta? – Astaldi JV taraf?ndan yap?lacak. Bu süre sonunda Ula?t?rma Bakanl???’na teslim edilecektir.

 


arnavutköy'de satılık arsa fiyatları

arnavutköy'de satılık arsa fiyatları

arnavutköy'de satılık arsa fiyatları

türkanlar gayrimenkul

arnavutkyden, arsalar, arnavutky emlak , arnavutky gayrimenkul, arnavutky satlk,arnavutky kiralk,arnavutky devren, arnavutky emlak,arnavutky inaat,arnavutky konut,arnavutky arsa, arnavutky iyeri, arnavutky devremlk, arnavutky mortgage, arnavutky kredi, arnavutky sahibinden arsa, arnavutkyden arsalar, arnavutky emlak, arnavutky gayrimenkul, arnavutky satlk,arnavutky kiralk,arnavutky devren, arnavutky emlak,arnavutky inaat,arnavutky konut,arnavutky arsa, arnavutky iyeri, arnavutky devremlk, arnavutky mortgage, arnavutky kredi, arnavutky sahibinden arsa, arnavutkyden arsalar, arnavutky emlak, arnavutky gayrimenkul, arnavutky satlk,arnavutky kiralk,arnavutky devren, arnavutky emlak,arnavutky inaat,arnavutky konut,arnavutky arsa, arnavutky iyeri, arnavutky devremlk, arnavutky mortgage, arnavutky kredi, arnavutky sahibinden arsa